Người ta đã hứa với tôi ...

By
Người ta hứa với tôi, người ta quên mất " tôi không quên"
Tôi hứa với người ta, người ta cũng quên mất "tôi cũng không quên"
Cuộc sống có điều gì ... là đáng giá ?
Sưu tầm


Đăng nhận xét

Top