Bốn nguyên tắc tâm linh người Ấn Độ

By

Người Ấn Độ tôn trọng
Bốn nguyên tắc tâm linh.
Một, là ai bạn gặp
Cũng là bạn của mình.

Ai cũng có thể dạy
Cho bạn một đôi điều,
Trong giây phút nguy kịch,
Chìa bàn tay thương yêu.

Hai, mọi việc lớn nhỏ
Xẩy ra không ngẫu nhiên,
Vì đó là Số Phận,
Ý muốn của Bề Trên.

Không ai có thể tránh.
Cứ để nó xẩy ra.
Vì đó là trải nghiệm
Và bài học cho ta.

Ba, trong mỗi số phận,
Sự việc được bắt đầu
Đúng thời điểm của nó.
Không trước cũng không sau.

Giục nhanh cũng không được.
Níu lại chẳng ích gì.
Cái cần đến sẽ đến.
Cái cần đi sẽ đi.

Bốn, và rất quan trọng -
Cái gì qua cho qua.
Đừng để chuyện quá khứ
Làm nặng lòng chúng ta.

Khi một việc chấm dứt,
Cũng có nghĩa bắt đầu
Một việc khác mới mẻ.
Vậy sao phải buồn rầu.

Người Ấn Độ nghĩ thế
Về nguyên tắc tâm linh.
Các bạn đọc, thấy đúng,
Thì áp dụng cho mình.

Sưu tầm

Đăng nhận xét

Top