Xưa và nay về cuộc sống

By
Bạn
Bạn tốt thành bạn xấu và bạn xấu thành bạn tốt
Bạn rất gần nhưng rất xa và bạn rất xa cảm thấy gần :))
Xã hội
Xã hội thay đổi, đồng tiền mất giá
Cuộc sống thay đổi, lòng người thay đổi
Tình yêu
Ngày xưa yêu nhau mấy núi cũng chèo
Ngày nay yêu nhau thấy anh nghèo lại thôi :)
Cuộc sống:
Sống xa nhà bị chi phối bởi xã hội và đồng tiền
Sống gần nhà bị chi phối bởi gia đình và quyền lực.
Xưa và nay về cuộc sống

Đăng nhận xét

Top