Làm sao gửi gió tới em?

By
Làm sao gửi gió tới em?

Gửi gió ư? Sao mà dại thế
Gió biết gì tình nghĩa nhân gian
Gió vô tâm như người ta ấy
Mặc ai buồn! lặng lẽ qua đi ..

Đăng nhận xét

Top