Hướng dẫn tạo sitemap cho Blogspot

By
Hướng dẫn tạo site map cho Blogspot, Cách tạo sitemap cho blogspot, Tạo bản đồ website trong blogspot.

Để tạo site map cho blogspot các bạn làm đơn giản theo 4 bước dưới đây mình hướng dẫn nhé : Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản Blogger của bạn Bạn nhấn vào mục trang  sau đó nhấn mục trang mới.
 Bước 2 : Chọn đăng bài viết mới các bạn chọn post bài ở chế độ "HTML" nhé chứ không phải là phần "Viết" nhé ! và coppy đoạn CODE phía đưới vào bài viết nhé. Hình như demo dưới :
Hướng dẫn tạo sitemap cho Blogspot

Mã code :
<style>
.judul-label{
text-transform:uppercase;
background: #616D7E url(http://1.bp.blogspot.com/-tyr25bE3TeQ/T4FYqU8euWI/AAAAAAAABAE/iPf8p6anUj0/s1600/arrow-square-namkna-blogspot-com.gif) no-repeat right -51px;
padding: 5px 27px 5px 8px;
margin: 0px;
font: bold 12px Arial, Helvetica, sans-serif;
border: solid 1px #c4c4c4;
border-bottom: none;
cursor: pointer;
color:#fff;
}
.data-list a{color:#333;}
.data-list a:hover{color:#7a1d18;}
.data-list{
line-height:1.5em;
margin-left:5px;
margin-right:5px;
padding-left:2px;
padding-right:5px;
white-space:nowrap;
text-align:left;
font-family:"Arial",sans-serif;
font-size:12px;
}
.headactive{
border-bottom:solid 1px #c4c4c4;
background-position: right 5px;
background-color: #959999;
color:#000;
}
</style>
<script src="http://thietkewebplus.googlecode.com/files/accordion_sitemap2.js"></script>
<script src="http://www.xqnb.net/feeds/posts/summary?max-results=1000&amp;alt=json-in-script&amp;callback=loadtoc"></script>
<script type="text/javascript">
var accToc=true;
</script>
<script src="http://thietkewebplus.googlecode.com/files/accordion_sitemap.js" type="text/javascript"></script>


Thay tên : Xqnb.Net thành tên blog của bạn

Đăng nhận xét

Top