Em đã lỡ hẹn ta rồi ...

By
Em đã lỡ hẹn ta rồi ...

Thôi thì...
          Xuân đã qua .
Thôi thì ...
          Hè đã tới !
Thôi thì ...
        Lòng đừng đợi
             Em lỡ hẹn ta rồi...!
                 ***
 Ngoài kia sông vẫn trôi
Hè rực trời  phượng đỏ
Mà trái tim bé nhỏ
Neo đợi cùng thời gian...
                  ***
Thôi thì...
           Sao Băng tan...
Thôi thì ...
          Chìm tăm cá
Thôi thì...
             "Quen thành lạ..."
Thôi thì...thôi thì
Thôi !
Em lỡ hẹn ta rồi...!

ST : Trung Quân

Đăng nhận xét

Top