Một phút suy tư về chữ tâm

By

1.Tâm là một điểm tuy nhỏ, nhưng quan trọng, nên người ta gọi là TÂM điểm
2.TÂM của con người quan trọng hơn vì nó diễn tả nhân cách của một con người 
3.TÂM gian dối thì cuộc sống bất an 
4.TÂM ghen ghét thì cuộc sống hận thù.
5.TÂM đố kỵ thì cuộc sống mất vui.
6.TÂM tham lam thì cuộc sống dối trá….
7.Cho nên hãy đem TÂM của mình :

8.Đặt trên ngực để yêu thương.
9.Đặt trên tay để giúp đỡ người khác.
10.Đặt trên mắt để thấy nỗi khổ của tha nhân.
11.Đặt lên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ.
12.Đặt trên miệng để nói lời an ủi với ngườn bất hạnh.
13.Đặt trên tai để biết nghe lời góp ý của người khác.
14.Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm…
15… và chia xẻ trách nhiệm với anh em, chị em.
Thân xác không tim là thân xác chết.
Kẻ vô TÂM thì chỉ biết lo cho mình.
Cuộc sống của họ chất chứa những hận thù.
Và trở thành mối đe dọa cho mọi người.
Hãy trao cho nhau trái tim nồng ấm yêu thương.

Đăng nhận xét

Top