10 thích của người cao tuổi

By


 Một thích trong túi có tiền
Ai mời hiếu hỷ …khỏi phiền cháu con
Hai thích được bát canh ngon
Cao lương chẳng thiết bởi còn răng đâu
Ba thích con cháu rể dâu
Gia phong giữ nếp, hàng đầu hiếu trung
Bốn thích thỏa mãn riêng chung
Ăn riêng nhưng vẫn vui cùng cháu con
Năm thích xóm phố vuông tròn
Đói no sướng khổ, mất còn có nhau
Sáu thích sống thọ chết mau
Ốm lâu con khổ, lại đau thân mình
Bảy thích xã hội gia đình
Bạc cờ ma túy thực tình tránh xa
Tám thích mồ mã ông cha
Xây cất tôn tạo ít ra bằng người
Chín thích đầy ắp tiếng cười
Được hưởng không khí vui tươi hằng ngày
Mười thích phút chót dương nầy
Tùy nghi biện lễ chớ vay mượn nhiều

Tuổi già mong được bấy điều
Mỗi người đạt được bao nhiêu còn tùy
Sống vui sống khỏe khôn bì
Nam Tào có lệnh ra đi nhẹ nhàng.

Đăng nhận xét

Top