Tổng hợp thơ vui, thơ chế về con gái xưa và nay

By
Tình cờ Xqnb.Net vào blog của Énmuathu và tình cờ đọc được bài viết và bình luận thơ vui vể con g ngày xưa và ngày nay nên post lên cho cả nhà cùng xem hì.

Gái xưa đẹp nết mọi người mến thương
Gái nay chỉ thích ra đường
Lúng la lúng liếng tìm đường... đi chơi

 Gái xưa nhìn đẹp như tiên ! 
 Gái nay như mấy ... con điên ngoài đường?

 Gái xưa may vá tỏ tường!
 Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping? 

Gái xưa mới thật là xinh!
Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng "?

Gái xưa ăn nói dịu dàng!
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê?

 Gái xưa vừa gặp đã mê!
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường? 

Gái xưa đâu biết trèo tường!
 Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai? 

 Gái xưa: "Thiếp nguyện theo chàng"
 Gái nay: "Ở đó xếp hàng cho tao ...." 

Gái xưa:quần ngại xắn cao
Gái nay:bỏ cả "thuốc lào " ra khoe!

Gái xưa lời nói e dè
Gái nay sang sảng như khè lửa phun 


Gái xưa kín đáo mặn mà
Gái nay son phấn lụa là chi li
Yêu em phải có spây -xì 
Không thỏa điều kiện đừng hy vọng gì

Gái xưa thùy mị đoan trang
Gái nay ăn mặc hở hang cả người 
Gái xưa duyên dáng nụ cười
Gái giờ mắt liếc gọi người tình theo

Ngày xưa nét đẹp dịu dàng
Ngay nay nét đẹp hở hang mới tài..

Gái xưa phép tắc lễ nghi 
Gái nay lễ giáo bỏ đi hết rồi 
Gái xưa lễ phép khi ngồi 
Gái nay muốn đứng muốn ngồi khỏi thưa 
Gái xưa đi hỏi về thưa 
Gái nay khi hứng nửa đêm chưa về 
Gái xưa ngong ngóng chồng về 
Gái nay bỏ mặc chỉ mê sòng bài ....

Gái xưa mặc áo tứ thân.
Gái nay mặc aó hai dây đầy dường.
Gái xưa mặc aó yếm đào.
Gái nay không mặc cái nào mới xinh.


Đăng nhận xét

Top