Phần mềm cắt nhạc MP3 nhỏ gọn

By
Mp3 Cutter là phần mềm cắt nhạc khá nhỏ gọn. Dung lượng chỉ có 942 KB. Mp3 cutter cho phép bạn có thể cắt các file nhạc có định dạng mp3 và wav một cách khá dễ dàng với vài thao tác click chuột.
1. Mở file mp3 cần cắt.
2. Click chọn biểu tương Mark all as segment để đánh dấu toàn bộ bài hát.
Phần mềm cắt nhạc MP3 nhỏ gọn - 1
3. Click chọn biểu tượng “Mark currenr segment pos as begin” để đánh đấu điểm bắt đầu.
Phần mềm cắt nhạc MP3 nhỏ gọn - 2
4. Click biểu tượng “Mark current segment pos as end” để đánh dấu điểm kết thúc.
Phần mềm cắt nhạc MP3 nhỏ gọn - 3

5. Cuối cùng là nhấn vào biểu tượng “Cut out segment selected” để tiến hành cắt file mp3.
Phần mềm cắt nhạc MP3 nhỏ gọn - 4
Chúc các bạn thành công!
Mời các bạn download link tại đây.
Theo blog (24H.COM.VN)

Đăng nhận xét

Top