Lão dầu thách cưới

By

Ảnh : Internet

Cái lão Dầu mỏ - nhà giàu.
Có cô con gái rượu đầu tên Xăng.
Nhan sắc cũng chẳng ai bằng...
Hở ra, bay biến - bao chàng ngẩn ngơ.

Lão Dầu thách cưới phất phơ,
Lễ cao chót vót - thẫn thờ chàng Xe. 
Ngày nào chàng cũng đi về...
Nhớ nhung, vương vấn, hẹn thề nàng Xăng. 

Vểnh râu, lão bảo Xe rằng:
"Con gái ta đẹp, nuôi bằng xác ngươi."
Mụ Ga - vợ lão cũng cười:
"Đủ lễ thì cưới, lôi thôi ích gì...?" 

Lão Dầu làm bộ từ bi: 
"Hạ cho chút lễ, cưới đi...đẹp ngày!" 
Chàng Xe tươi tỉnh mặt mày,
Chuẩn bị sính lễ, hẹn ngày rước dâu... 

Đến hẹn, lão lại lầu bầu: 
"Phải dâng đúng mức ban đầu mới xong." 
Chàng Xe tan nát cõi lòng: 
"Lạy ông! Con đã sức cùng... ông ơi !"

Mụ Ga cong cớn trề môi:
"Ngày mai dâng lễ phải thời cao hơn!" 
Chàng Xe - túi đã trống trơn:
"Thà rằng không vợ còn hơn cúi luồn". 

Dầu, Ga - dòng dõi nhà buôn. 
Cậy giàu, cậy thế, lẹo lươn quá đà... 
Vợ chồng nhà lão Dầu, Ga... 
Liệu còn sống mãi để mà thách cao...?

Đăng nhận xét

Top