Tự răn mình Khổng Tử | Xqnb.Net Thế Giới Cảm Xúc

Tâm còn chưa thiện, hong thủy vô ích
Bất hiếu cha mẹ thờ cúng vô ích
Anh em không hòa, bạn bè vô ích
Làm trái lòng người, thông minh vô ích
Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích
Thời vận không thông, mưu cầu vô ích.
                  ( Khổng Tử)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top