Ghost Win 7 32 bit, chuẩn, NO SOFT, update tháng 4/2012 bởi bmhiep

By
 Thông tin

    -Làm từ bản win 7 32 bit Ultimate chuẩn, update đến tháng 4/2012
    -Công cụ SPAT 6.0.9.9
    -Bộ Easy Driver Pack mới nhất 5.2.3.3 từ sky123.org
    -Đã tinh chỉnh cơ bản tăng tốc độ win

    Hình ảnh

    Link down
http://up.4share.vn/f/330100030706050a/redhot32NS2.GHO.file

    MD5: 5B179D17 - 41809D83 - 40C5AF9A - 45E81A93

Đăng nhận xét

Top