Nợ Tình

By

Ngàn năm món nợ tình đời 

Biết ai mà trả...Hỏi người đâu xa?..
Bởi em phụ bạc người ta 
Luật đời, vay trả đó mà, than chi !
Sao em chả ý từ gì ?
Bàn dân thiên hạ biết thì hổ ai 
Tuổi xuân em hãy còn dài
Giấu kín chuyện cũ ngày mai lấy chồng. 
Phận em sao quá long đong 
Nên em gặp cảnh đèo bòng thương thay .
Nợ tình ai trả nấy hay 
Yêu ai yêu cả những ngày đa mang
Nếu như có số giàu sang 
Chắc em vớ được một chàng Đại gia.
Sống cặp bồ khắp gần xa 
Nợ tình phải trả coi là đương nhiên. 
Thôi em chớ quá buồn phiền 
Nợ tình đem trả bằng tiền được chăng ?

Đăng nhận xét

Top